Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świnoujściu działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu w oparciu o jego Statut, na podstawie regulaminu UTW od 2003 roku. Zrzesza 550 osób. Prowadzi wykłady profesorów akademickich. UTW posiada 21 sekcji, zespołów i kół zainteresowań: chór mieszany, męski, muzykoterapia, studium instrumentalne, taneczne, plastyczne, gimnastyki rehabilitacyjnej, lektoraty językowe, komputerowe, turystyczne (wycieczki krajowe i zagraniczne), turystyka piesza i rowerowa, brydżowe. Współpracuje z uczelniami wyższymi oraz szkołami i placówkami pożytku publicznego. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy jak i wolontariusze. Koordynatorem jest Pani Barbara Okoń.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świnoujście Pana Janusza Żmurkiewicza.

Uniwersytet powstał z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1997r, od roku 2003 został zarejestrowany i działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. UTW działa przy współpracy dydaktycznej:

RADA UNIWERSYTETU:

Starosta – Lidia Myśliwiec

Wicestarosta – Bożena Mileńko

Członek Rady – Krystyna Duczman