1. wynajem obiektu na imprezę:

a) do 300 osób biorących udział w imprezie opłata za wynajem wynosi

1.000,00 zł netto + VAT

b) od 301 do 600 osób biorących udział w imprezie opłata za wynajem wynosi

2.000,00 zł netto + VAT

c) powyżej 600 osób biorących udział w imprezie połata za wynajem wynosi

3.000,00 zł netto + VAT

UWAGA: Amfiteatr wyposażony jest w stały sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Kalkulacja opłaty za realizację nagłośnienia i oświetlenia – do ustalenia w trybie odrębnym, w zależności od rodzaju danej imprezy.

UWAGA: Wynajmujący zastrzega wynajem Amfiteatru z kompleksową obsługą techniczną (nagłośnienie i oświetlenie).

2. sala audiowizualna

40,00zł/godz. + VAT