Zajęcia adresowane są do maluchów w wieku 4-6 lat i mają na celu pobudzić wyobraźnię oraz ich kreatywność. Uczestnicy Akademii Malucha realizują ćwiczenia pomagające kształtować odpowiednie cechy takie jak wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową, pomysłowość, cierpliwość oraz sprawność manualną. Poznają również podstawowe dziedziny plastyki: rysują, malują, rzeźbią, wykonują ćwiczenia w technikach łączonych odbijanych i powielanych. W ramach zajęć Akademii Malucha odbywają się także zajęcia muzyczno-ruchowe polegające na stymulowaniu zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku.

Terminy zajęć: Poniedziałek I gr. 15:00-16:00 II gr. 16:00-17:00 Środa I gr. 15:00-16:30 II gr. 16:00-17:30.

Zaprasza instruktor Aleksandra Nowak i Paulina Surudo.